• Complexe zaken versimpelen 

  • makkelijker onthouden 

  • de rode draad eenvoudig volgen

  • elkaar beter begrijpen 

  • verbanden leggen 

  • actief luisteren 

  • ... en vooral FUN!!!

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 70% van de mensen zijn beelddenkers. En dat is ook niet zo raar aangezien mensen 80% onthouden als ze het in beeld zien en maar 20% als ze het lezen.

 

De kunst van het visueel communiceren is het vertalen van een gedachte of tekst naar beeld met kernwoorden. Associatie en visualisatie, dat is iets waardoor het publiek jouw verhaal beter onthoudt.

Wat mag en kan ik voor je (be)tekenen?

IMG_3468.jpg

Met je team bezig aan belangrijke vraagstukken op een visuele wijze. Het verbindt, mensen komen in beweging en na de training is er een tastbaar resultaat.  

Heb je een verhaal of boodschap waarvan voor jou belangrijk is dat anderen dit goed snappen en het later zich nog herinneren? 

Ik teken het voor je.

Door de beelden te laten bewegen en je verhaal erbij te vertellen, gaat het geheel nog meer spreken!

IMG_3470.JPG

Ingewikkelde wetenschappelijke studies lenen zich uitstekend voor visualisatie. Ik maak de rode draad helder zodat niet-vakgenoten ook snappen waar het om gaat.