top of page

Patienteninformatie en vragenlijsten

IMG_5931.JPG
Ik snap er niets van
O jee, het zijn zoveel woorden
Dat ga ik niet allemal lezen
Kan dat nou niet eenvoudiger en korter?
nu begrijp ik het en weet ik wat i moet doen

Onjuist gebruik van medicatie, oningevulde vragenlijsten, niet op de afspraak verschijnen, komt regelmatig voor bij mensen die het moeilijk vinden om de informatie die hierbij hoort te begrijpen. En daarvoor hoef je niet laaggeletterd te zijn. 

Daarom is het belangrijk dat zorgverleners hun informatiemateriaal en vragenlijsten kritisch bekijken of het wel zo duidelijk en begrijpelijk opgeschreven is en aantrekkelijk is om te lezen.

 

Door  BEELD en  WOORD met elkaar te combineren wordt de drempel bij veel mensen verlaagd om informatie te gaan lezen en is de kans dat het ook begrepen wordt veel groter. 

Ook leent een praatplaat zich uitstekend om aan de hand van een praatplaat lastige medische informatie uit te leggen. Aan de hand van de plaatjes kan een arts of verpleegkundige een ziektebeeld of behandeling uitleggen. Wanneer een patiënt deze plaat meekrijgt naar huis, is de kans veel groter dat de informatie is begrepen en onthouden. 

 

voorbeelden

Medische praatplaten

Het stollingsproces, praatplaat

Vragenlijsten

IMG_5807.JPG

patienteninformatie

IMG_4112.JPG
bottom of page