AFSCHEID certe

In opdracht van de Service Apotheek heb ik deze visual gemaakt. in een bijeenkomst werd gesproken over de Serviceapotheek van overmorgen, wat waren de wensen, de visies? 

 

IMG_4111 (1).JPG

Deze visual heb ik gemaakt toen ik na 15 jaar afscheid nam van Certe. De visual vertelt mijn weg door Certe: de Astma/COPD-dienst, Lifelines en de bloedafname. Ik heb hier kaarten van laten drukken en op de achterkant een persoonlijke boodschap voor collega's.