top of page

Nij Begun

Nij Begun is een pakket met 50 maatregels voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning.

Of het nu gaat om herstel (schade, versterken en gezondheid), leefbaarheid, isolatieaanpak of economische groei.

Met lokale overheid, inwoners, volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en ondernemers wordt nagedacht over:

  • Wat moet er gebeuren om schadeafhandeling en versterking milder, menselijker en makkelijker te maken?

  • Hoe bieden wij jongeren dezelfde kansen die leeftijdsgenoten ergens anders hebben?

  • Wat is nodig om perspectief te bieden aan een regio die jarenlang een wingewest is geweest?

  • Hoe wordt Groningen weer een provincie waar je fantastisch kunt wonen, werken, opgroeien en gezond oud kunt worden?

Deze praatplaten worden gebruikt om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Eén van de agenda's van Nij Begun is de Sociale agenda . Deze plaat heb ik gemaakt in opdracht van de provincie. 

'Actief ontmoeten' , 'Cultuurhub' en 'Een kunstvakleerkracht op elke basisschool' zijn platen die ik heb gemaakt voor instellingen die binnen de Sociale agenda vallen.

IMG_0553.JPG
bottom of page