copper studie

In opdracht van de Service Apotheek heb ik deze visual gemaakt. in een bijeenkomst werd gesproken over de Serviceapotheek van overmorgen, wat waren de wensen, de visies? 

 

IMG_4112.JPG

Het General Practioner Research Institute (GPRI) doet wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn, bij de huisarts of apotheek. Voor deelnemers van het onderzoek, de patiënten, is het fijn dat er een heldere informatie is wat er van hen gevraagd wordt. Maar ook huisartsen waarderen dit. 

Het Copperonderzoek was een wetenschappelijk onderzoek naar hoe de huisarts het beste de COVID patiënt kon behandelen zodat ziekenhuisopname werd vermeden. Hierboven de route van het onderzoek.