top of page

Integraal gezondheidsbeleid

Integraal Gezondheidsbleid, ofwel de gezondheid vanuit een breder perspectief benaderen. Dat betekent ook dat niet alleen de sector Welzijn zich bezig moet houden met gezondheidsvragen, maar ook andere sectoren hebben hierin verantwoordelijkheid. Alleen door gezondheidsproblemen gezamenlijk aan te pakken kunnen gezondheidsverschillen worden verkleind en de gezondheid worden bevordert.

Deze visualisatie is gemaakt na aanleiding van een inspiratiemiddag met allerlei professionals, managers, beleidsmakers en onderzoekers in de publieke gezondheid voor jeugd in Noord-Holland en Flevoland.

 

bottom of page