top of page

Patient journey Pain rehab

self perceived.png

Anneke Beetsma, promovendus van de afdeling rehabilitatie Medicine UMCG  wilde graag het figuur links gevisualiseerd en uitgelegd hebben in een begrijpelijkere tekening. 

Het was een uitdagende puzzel. Het vergde vooral inhoudelijk begrip van het figuur. Maar gelukkig met de hulp van Anneke en haar team kwamen we tot een mooie visualisatie. 

bottom of page