top of page

Patient journey Pain rehab

self perceived.png

Anneke Beetsma, promovendus bij het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wilde graag het figuur links gevisualiseerd en uitgelegd hebben in een begrijpelijkere tekening. 

Het was een uitdagende puzzel. Het vergde vooral inhoudelijk begrip van het figuur. Maar gelukkig met de hulp van Anneke en haar team kwamen we tot een mooie visualisatie. 

De figuur het pad  stelt van een geslaagd revalidatieproces voor vanuit het perspectief van mensen met aanhoudende pijn. Pijnrevalidatie wordt veelal van bovenaf ontwikkeld door clinici en onderzoekers. In dit project is onderzoek gedaan naar de betekenisvolle leerervaringen van revalidanten die aanzienlijke verbeteringen hebben doorgemaakt in het omgaan met aanhoudende pijn.  

 

De 7 ontwikkelde thema’s bieden een nieuw conceptueel begrip van hoe pijnrevalidatie herstel zou kunnen bevorderen. De thema's ondersteunen sterk: Gepersonaliseerde zorg, Pijndialoog en de persoonlijke groei, vanuit het perspectief van de revalidant. De ondersteunde therapeutische relatie wordt beschouwd als een cruciale factor voor verbetering.

pain rehab.JPG
bottom of page