top of page

Relocare

relocare introductie.jpg

Voor het Relocareproject heb ik deze 6 tekeningen gemaakt. Deze platen werden gebruikt om onderzoeksresultaten toe te lichten.

 

Relocare: Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg

RElocation in LOng-term CARE

Bewoners van verpleeghuizen verhuizen regelmatig naar een andere locatie. Om verschillende redenen en lang niet altijd uit vrije wil. In opdracht van het ministerie van VWS startte de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) in 2020 een onderzoek naar de gevolgen hiervan en verbetermogelijkheden. De AWO-L is kartrekker van dit landelijke onderzoek.

In het Relocare onderzoek trekken de academische werkplaatsen ouderenzorg in Nederland samen op en werden drie promovendi aangesteld: één in Maastricht, één in Leiden en één in Groningen. De AWO-L leidt het onderzoek. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe kunnen transities binnen de verpleeghuiszorg worden verbeterd voor ouderen en hun naasten. Inmiddels is deze centrale onderzoeksvraag opgesplitst in drie deelvragen:

  1. Wat zijn de kenmerken en gevolgen van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg op ouderen met een intensieve zorgvraag en hun naasten?

  2. Hoe kunnen verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg verbeterd worden, zodat de ouderen en hun naasten een zo goed mogelijk kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg ervaren?

  3. Wat zijn gevolgen en ervaringen van innovatieve woonzorgconcepten als alternatief voor het traditionele verpleeghuis voor ouderen en hun naasten in het transitieproces naar nieuwe woonvormen?

bottom of page